fbpx

5 Kroków pracy lidera

Cykliczne spotkania z zespołem

aby wyznaczyć cele i strategię działania

Na zebraniu należy wykorzystać metodę pracy z tablicą, później w oparciu o ustalone Cele, Strategię oraz Plan działania, tworzyć procedury – opracowywać plany – wdrażać je w życie.

Tablica działań w firmie powinna zawierać:

Cele biznesowe i zespołowe – Cele wskazują kierunek, do którego ma zmierzać Twoja firma. Działania pracowników zostają mu podporządkowane i dzięki temu możesz się rozwijać. Jeśli pracownicy będą wiedzieli, czemu mają służyć ich działania, będą pracowali efektywniej i wydajniej. Obowiązki wykonuje się o wiele skuteczniej, kiedy przedsięwzięciom przyświeca ambitny, ale wykonalny cel.

Strategia – W małych firmach często duże słowo strategia zastępujemy słowem misja/wizja, ponieważ w takich firmach, jak Twoja liczy się przede wszystkim zespołowość, dobra atmosfera pracy, osobowość szefa, kreatywność oraz innowacyjność. Strategia firmy to nic innego jak kierunek, w którym ma podążać firma. Misja wyznacza kierunek wszystkich działań.

Przemyślane planowanie działań

poprawna organizacja jest kluczem do sukcesu

Plan powinien być przygotowany na tydzień do przodu — nigdy z dnia na dzień. W przypadku planowania z dnia na dzień nie jest jasno zauważalne, które zadania odkładane są na wieczne nigdy. Np. raporty!

Planowanie dnia/tygodnia:

W pierwszej kolejności ustalamy wszystko, co ma być zrobione w danym tygodniu, następnie dzielimy to na poszczególne dni. Szczególnie ważne jest planowanie tygodniowe w przypadku nieregulowanego czasu pracy.

Zasady planowania, dokładnie takie same dotyczą planowania dnia/tygodnia/miesiąca.

Zaczynaj od najważniejszych zadań/klientów itp.
Jest to bardzo ważna zasada, gdyż nie dzieląc zadań priorytetowo, może się okazać, że w momencie, gdy brakuje nam czasu (z różnych powodów, np. niespodziewany wyjazd do klienta, awaria na obiekcie itp.), nie zostaną zrealizowane nasze priorytetowe zadania.

Określanie czasu w kalendarzu
Kolejna bardzo istotna zasada. Określenie z góry godzin realizacja zadań (np. wizyty na obiektach) oraz ich czasu, pozwala dokładnie ustalić, ile takich wyjazdów może odbyć się danego dnia. Dodatkowo w przypadku korzystania z jednego auta służbowego pozostałe osoby dokładnie wiedzą, kiedy auto będzie do ich dyspozycji.
Przy takim planie, jesteś w stanie dokładnie rozliczać pracowników, jeżeli na koniec dnia okaże się, że połowa zadań przepisywana jest na dzień następny, należy sprawdzić lub bezpośrednio zadać pytania pracownikom:
Czy nie odwlekają zadań? Czy się nie obijają? Czy uważają, że efektywnie wykorzystują czas pracy? Bardzo ważne, by odpowiadać na te pytania uczciwie,
Pytania do pracownika podczas cotygodniowego zebrania, po omówieniu tego, co zrobili w danym tygodniu:

  1. Czy możesz powiedzieć, że rzetelnie wykonujesz swoją pracę, którą była zaplanowaną na ten tydzień?
  2. Czy nie zwlekasz z wykonywaniem zadań, czy się nie rozpraszasz, czy nie zajmujesz się rzeczami/klientami, których lubisz, a pozostałe zadania odkładasz i dopiero w ostateczności się za nie zabierasz?

Czy nie planuję za mało/dużo zadań na dany dzień/tydzień?

Do planowania na początek również dobrze sprawdzają się karteczki z zadaniami, klientami itp., które przyporządkowuje się na dany dzień wraz z określeniem czasu ich realizacji.

Czy wykonuje pracę efektywnie i produktywnie?

To pytanie, które należy sobie zadać po każdym dniu/tygodniu pracy.

Planowanie pracy poprzez zadania

Rozłożenie czasu potrzebnego na wykonanie danych zadań, powinno wejść w nawyk każdemu pracownikowi.
W momencie nieobecności kogoś w pracy osoba, która ma ją zastąpić, powinna w jasny i przejrzysty sposób wiedzieć, co ma robić, a będzie to możliwe, gdy skorzysta z planu osoby zastępowanej.

Delegowanie pracy/zadań

Wykonanie karteczek z rozpisaniem wszystkich zadań i rozdzielenie ich na poszczególne osoby.

Takie same zasady przypisywania zadań obowiązują przy realizacji każdego projektu:

Projekt dzieli się na zadania i rozdysponowuje się go na poszczególne osoby. Analogicznie do każdej sytuacji (lista Klientów i przydział konkretnym osobom), w ten sposób uniknąć można przypadkowego przydzielania obowiązków. Przede wszystkim bardzo klarownie jest wtedy widoczne, kto obsługuje ile klientów/ zadań.

Elżbieta Knop informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij